Πανραμα - Φολγανδρος
el en it

 

Η μορφη Φολγανδρος εναι το νοτιτερο νησ των Δυτικν Κυκλδων, να τυπικ Κυκλαδονσι, ανμεσα στη Σκινο (3 ναυτικ μλια Βορειοανατολικ) και το σμπλεγμα της Μλου (15 περπου ναυτικ μλια Βορειοδυτικ). Πρκειται για να μακρστενο βρχο ριγμνο στο καταγλανο πλαγος, που αργοπλει ανμεσα στη Μλο και τη Σκινο. χει κταση 32 τετραγωνικ χιλιμετρα, με μγιστο μκος 13 και πλτος 3,5-4 χιλιμετρα και ακτογραμμ που ξεπερν τα 40 χιλιμετρα. Στη μση του το νησ στενεει πολ και το πλτος του περιορζεται σε μια στεν λουρδα γης με μκος λιγτερο απ 1000 μτρα. Εδ σχηματζονται, εκατρωθεν της λουρδας της στερις, δυο ρμοι που μπανουν βαθι στη ξηρ, το Βαθ και η Πλκα που χωρζουν το μικρ νησ σε δυο σα περπου τμματα. Το μεγαλτερο μρος της, αν χι λο, εναι ορειν και βραχδες. Η ψηλτερη κορυφ εναι ο γιος Ελευθριος, στα 455 μτρα πνω απ την θλασσα.
Στο νησ καλλιεργονται πολ μικρς εκτσεις και πολ συνηθισμνο θαμα εναι οι αναβαθμο (πεζολες), που καλλιεργονται τα λγα σε ποστητα, αλλ εξαιρετικ σε ποιτητα, γεωργικ προντα του τπου. Καλ λδι, περφημο κρασ, νοστιμτατα σκα και εξαιρετικ μλι απ τα βτανα και τα αγριολολουδα του ξερο τοπου. Επσης, οι λιγοστο κτοικοι που ασχολονται πλον με την κτηνοτροφα, κυρως κατσικιν, παργουν εγευστο κρας και πολ καλ τυρ.
Η Φολγανδρος αποτελε μια απ τις τελευταες στσεις για πολλ αποδημητικ πουλι που περνον απ εδ την νοιξη, ταν ρχονται απ την καυτ Αφρικ και πηγανουν προς την πιο δροσερ Ευρπη και το φθινπωρο που κνουν την αντθετη διαδρομ. Οι φλοι των πουλιν μπορον την κατλληλη εποχ να παρακολουθσουν εδ πολλ εδη πουλιν, μερικ απ τα πιο σπνια εναι ο μαυροπετρτης και ο αιγαιγλαρος.
Επειδ εναι ορειν και βραχδης, η Φολγανδρος χει πολλ πετρματα, μεταξ των οποων σχιστλιθους και λευκτεφρα μρμαρα και διφορα μεταλλεματα.
Το κλμα που επικρατε στο νησ εναι ευχριστο. Η υγρασα που πρεπε να εναι σχετικ υψηλ, μετριζεται απ τους βρειους ξηρος ανμους και η ζστη δεν εναι αφρητη, γιατ επηρεζεται απ την θλασσα. Τους ζεστος καλοκαιρινος μνες τον λγο χουν τα μελτμια, που φροντζουν να δροσερψουν αρκετ τον αρα και το γενικτερο περιβλλον.
Αυτ το κλμα σε συνδυασμ με το πετρδες του εδφους δημιουργον να φυσικ περιβλλον που το χαρακτηρζει η λλειψη βλστησης. Στην λλειψη επαρκος βλστησης χουν συνεισφρει και οι κατσκες που βσκουν ελεθερα στο νησ. Αλλ η πνσοφη φση δεν φησε τσι το νησ. Την νοιξη που το κλμα εναι πιο δροσερ και χει αρκετ υγρασα απ την θλασσα, αναπτσσεται μια πολ μεγλη ποικιλα απ χαμηλ βλστηση, κυρως αγριολολουδα, αγριχορτα και βτανα Ττε η εικνα εναι μαγικ, πως μαγικς εναι και οι μυρωδις που αναδονται απ τα πολχρωμα αγριολολουδα και τα θαυματουργ βτανα.